top of page

GE RAB2-5D 4D Prob


  • Geniş bant konveks ses dönüştürücü

  • 3D / 4D uygulamaları

  • 2D / 3D / 4D OB / GYN ve abdominal görüntüleme

3D / 4D GE RAB2-5-D ultrason transdüseri, GE Voluson ultrason makineleri için 1-4 MHz geniş bant eğimli doğrusal dizi dönüştürücüdür. Karın, doğum ve jinekolojik görüntüleme için 2B, 3B ve 4D görüntüleri gerçekleştirir.

bottom of page